Alcohol Beleid

In 2007 heeft de carnavalsvereniging een nieuw alcoholbeleid geintroduceerd, volgend op het landelijke beleid.

Gezien een wetswijziging per 1 januari 2014 heeft
CV de Puupenkoppen haar alcoholbeleid hierop aangepast.

Kort gezegd komt het hier op neer:

* Iedereen moet zich overal kunnen legitimeren

* Onder de 18 jaar wordt geen alcoholische drank verkocht

* Jongeren die het carnaval in Achterveld bezoeken zijn verplicht hun legitimatie te tonen en boven de 18 jaar wordt er een polsbanje verstrekt

* Zonder polsbandje geen alcohol

* Op de besloten avonden van de vereniging wordt aan personen onder de 16 jaar (behoudens specifieke genodigden) géén toegang verleend

* Genoemde maatregelen gelden niet alleen voor het kopen van drank maar ook voor het nuttigen hiervan (dus een gekregen of zelf mee genomen drank is ook niet toegestaan)

* Jongeren die toch alcohol (proberen te) nuttigen, wordt na twee waarschuwingen de toegang tot de horecagelegenheden voor die dag / weekend ontzegd

* Jongeren onder de 18 jaar die in beschonken toestand verkeren wordt de toegang geweigerd

Deze regeling is in gezamelijk overleg tot stand gekomen met de Achterveldse Horeca

TOP