Privacy statement

PRIVACY-BELEIDSDOCUMENT PERSOONSGEGEVENS LEDEN

Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 10 januari 2023.

In dit privacy statement informeren we je over welke gegevens we verzamelen als je gebruik maakt van onze diensten en producten. Ook vertellen we waarom we deze gegevens verzamelen. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten en producten van Karnavalsvereniging de Puupenkoppen, hierna te noemen ‘De Puupenkoppen’. Je dient je ervan bewust te zijn dat De Puupenkoppen niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en bronnen. De Puupenkoppen respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn producten en diensten en behandelt de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk. Heb je hier vragen over, dan kun je ons bereiken op info@puupenkoppen.nl.

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde NAS van De Puupenkoppen.

De persoonsgegevens die wij mogelijk kunnen verwerken zijn:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Geboortedatum
– E-mailadres
– Websiteadres
– Rekeningnummer
– Sponsorbedrag
– Handtekening voor akkoord
– Lidmaatschapsnummer

En overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact.

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde NAS van De Puupenkoppen.

Beveiligde opslag

NAS betekent Network-attached storage, en is een opslagmedium dat op het netwerk aangesloten is en gebruikmaakt van he TCP/IP-protocol voor dataoverdracht. De NAS is voorzien is van een wachtwoord alsmede een virusscanner. De NAS en de daarin opgeslagen bestanden zijn voor derden niet toegankelijk.

Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

– Om via e-mail of telefoon contact te leggen met betrekking tot diensten of producten die je hebt afgenomen.
– Om diensten te leveren die je hebt afgenomen.
– Om via e-mail eventuele wijzigingen over afgenomen diensten en producten te melden.

Derden

Met uitzondering van gegevens voor inschrijving lidmaatschap en optocht wordt jouw informatie verder niet met derden gedeeld of door derden behandeld. In enkele gevallen kan informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die wij bewaren, worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen. Na elke vernieuwde interactie, bewaren wij de persoonsgegevens maximaal 24 maanden. Mocht je hierover vragen hebben, neem dan contact met ons op via info@puupenkoppen.nl.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden iedereen waarvan De Puupenkoppen gegevens verzamelt de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt.

Je kunt een verzoek tot inzage, verandering, gegevensoverdraging en verwijdering van je persoonsgegevens of een verzoek tot het intrekken van je toestemming of bezwaar op het verwerken van jouw persoonsgegevens mailen naar info@puupenkoppen.nl.

We willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligen van persoonsgegevens

De Puupenkoppen is zich ervan bewust dat je vertrouwen in ons stelt. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Mocht je het idee hebben dat wij jouw persoonsgegevens niet goed beveiligen of misbruiken, neem dan contact met ons op via info@puupenkoppen.nl.

Wijzigingen, vragen en feedback

 

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kun je contact met ons opnemen via info@puupenkoppen.nl.

TOP