Optocht

Zondagmiddag 23 februari 2020, 13.00 uur. 

Elk jaar wordt natuurlijk op zondag onze grote optocht gehouden. Deze optocht duurt ruim twee uur en bevat heel veel deelnemers met wagen alsook zonder wagen. Ook is er veel jeugd die mee doet in de optocht.

Deelnemen

Mensen die willen meedoen aan de Optocht roepen wij op zich in te schrijven via deze internetsite voor 1 februari 2020. Ook is het mogelijk om tijdens de kaartverkoopavond op 10 januari 2020 u in te schrijven. De jurylijsten kunnen dan voor aanvang van de optocht worden gemaakt en dat voorkomt mogelijk verwisseling tijdens de beoordeling. Voor de deelnemers met te verzekeren voertuigen is opgave via deze site zelfs verplicht. Deelnemers zonder te verzekeren voertuigen kunnen zich opgeven tot zondagmorgen bij de optochtcommissie die aanwezig is op het opstelterrein, maar inschrijven via deze site heeft onze voorkeur! Deelnemers die vorig jaar hebben meegedaan worden door de optochtcommissie uitgenodigd om weer mee te doen. Nieuwe groepen dienen zich eerst bij de optochtcommissie te melden, deze beslist of er kan en mag worden meegedaan. Deelnemers uit Achterveld hebben hierbij ten alle tijden voorrang boven groepen van buiten het dorp. Zonder toestemming geen deelname.

In overleg met de gemeente Leusden, politie en hulpverleners is de toegang tot de dorpskern Achterveld tussen 12.00 en 17.30 uur voor alle verkeer afgesloten. Omleidingen en parkeervoorschriften zijn aangegeven. Aanwonenden van de route of bewoners in de dorpskern worden vriendelijk verzocht hun auto’s tijdig van de route te verwijderen. Ook voor bewonersverkeer is het dorp tussen 12.00 en 17.30 uur afgesloten. Bezoekers van de optocht dienen de aanwijzingen van politie, verkeersregelaars en optochtorganisatie op te volgen. Beter is het om op de fiets naar Puupenkoppenland te komen.

In verband met de veiligheid van bezoekers en deelnemers is de Schoonderbekerweg ten tijden van de optocht afgesloten voor al het verkeer met uitzondering van aanwonende, indien noodzakelijk zal de politie hier gaan handhaven.

De route van de optocht is:
Start: Mechan Groep (voorheen de Vor), Hessenweg richting Barneveld, langs Huize Sint Joseph, linksaf Ruurd Visserstraat, rechtoversteken naar de Pater stormstraat, linksaf Walter van Amersfoortstraat, rechtsaf Jan van Arkelweg en bij de kruising “Hessenweg - Jan van Arkelweg" zal de optocht ontbonden worden.
De Prinsenwagen zal het defilé van de deelnemers afnemen op het dorpsplein aan de kruising: “Hessenweg - Jan van Arkelweg".
Na de optocht zal de Prinsenwagen parkeren aan de Hessenweg tegenover De Roskam t.b.v de prijsuitreiking welke rond 16.00 uur zal plaatsvinden.

Belangrijke Documenten

  1. Optochtreglement
  2. Uitleg verzekering
  3. Check-list bouwadvies
  4. Top 11 optochtregels
  5. Sanctiebeleid

 

De betaling van de verzekering van je praalwagen mag naar rekeningnummer:
NL 80 RABO 0300 7585 61

Vragen met betrekking tot optocht en/of je inschrijving kan je sturen aan: optochtachterveld@gmail.com

TOP